The Mildly Scavenging Relationship

Wonder Of You

Fantasi och känsla

Mycket förändrades under romantiken, främst inom konsten, litteraturen, musiken och teatern. Man kan även säga att naturen fick en egen epok för man började uppskatta den på ett helt annat sätt. Människor började ge sig ut i naturen. Det blev vanligt att bildkonsten återspeglade naturen som ett känslomässigt uttryck. Det blev modernt att måla av naturen. Konsten blev mer levande och inlevelsefull. Många svenska konstnärer reste till Tyskland eller till konstens huvudstad Paris under romantiken. Litteraturen mer fantasirik. Man skrev om mystik, känslor och fantasi. Det skrevs fler sånger och dikter.